Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Gudavičius, Edvardas (1929–2020)
Antraštė:
Miestų atsiradimas Lietuvoje / Edvardas Gudavičius ; ats. red. Leonas Mulevičius
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Mokslas, 1991
Apimtis:
93 p. : iliustr.
Pastabos:
Santr. rus.
ISSN,ISBN,ISMN:
5-420-00723-1
UDK:
94(474.5)"1230/1385"
Šifras:
01 Saugykla : 94(474.5)"1230/1385"/Gu-42
10 Viešintų filialas : 94(474.5)"1230/1385"/Gu-42
11Elmininkų filialas : 94(474.5)"1230/1385"/Gu-42
12 Raguvėlės filialas : 94(474.5)"1230/1385"/Gu-42
13 Ažuožerių filialas : 94(474.5)"1230/1385"/Gu-42
14 Burbiškio filialas : 94(474.5)"1230/1385"/Gu-42
15 Surdegio filialas : 94(474.5)"1230/1385"/Gu-42
16 Andrioniškio filialas : 94(474.5)"1230/1385"/Gu-42
17 Šerių filialas : 94(474.5)"1230/1385"/Gu-42
02 Abonementas : 94(474.5)"1230/1385"/Gu-42
20 Vaitkūnų filialas : 94(474.5)"1230/1385"/Gu-42
24 Traupio filialas : 94(474.5)"1230/1385"/Gu-42
25 Leliūnų filialas : 94(474.5)"1230/1385"/Gu-42
30 Kurklelių filialas : 94(474.5)"1230/1385"/Gu-42
04 Kavarsko filialas : 94(474.5)"1230/1385"/Gu-42
05 Troškūnų filialas : 94(474.5)"1230/1385"/Gu-42
06 Debeikių filialas : 94(474.5)"1230/1385"/Gu-42
07 Kurklių filialas : 94(474.5)"1230/1385"/Gu-42
08 Skiemonių filialas : 94(474.5)"1230/1385"/Gu-42
09 Svėdasų filialas : 94(474.5)"1230/1385"/Gu-42
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai
Užsakyti e. leidinį